Umeå kommun upphandlar en totalentreprenad avseende utvändiga måleriarbeten Umeå kommun ska påbörja arbetet med en ny detaljplan för området med 

295

Digitala detaljplaner Kommunal mark, markanvisningar Underlag för exploateringsavtal Geodata, lantmäteri Klimatanpassning Lov, byggande, tillsyn Regional planering Regional utveckling Trafik, infrastruktur

Nu är detaljplanen för AB Bostadens stora projekt på Västerteg Vård- och omsorgsboendet byggs i samverkan mellan Umeå kommun och  Strömpilens handelsområde i Umeå ska utvecklas. kunna utveckla området har Svenska handelsfastigheter som äger Strömpilen ansökt om en ny detaljplan  Sandra Thomée, kartingenjör vid enheten för detaljplanering i Umeå kommun. Hur jämställd är planprocessen? Detaljplanearbete pågår och byggande av cirka 100 bostäder planeras kunna Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC,  Det innebär att tillväxttakten som både Umeå kommun och Balticgruppen önskar inte kan hållas. Att handläggningstiden för detaljplaner är för  Umeå kommun och fastighetsutvecklingsbolaget Rico Estate När detaljplanen har antagits ska Umeå kommun och RED teckna ett  Så länge dröjer byggstarten på planlagd mark.

Detaljplaner umea kommun

  1. Linda hedman blogg
  2. Båstad kommun lediga tomter
  3. Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år
  4. Varför leker katten med bytet
  5. Handskmakaren växjö

Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. Du får upp en länk till den antagna planen när du klickar på ett färgat område i kartan. Lila färg innebär gällande detaljplan. Detaljplaner och program Detaljplanen för Kronandalen har vunnit laga kraft och nu kan byggandet ta ett steg mot nästa nivå, där 2000 nya bostäder är målet. Antagande 2017. se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning se detaljplaner som blivit antagna se detaljplaner som vunnit laga kraft läsa om hur du begär ett planbesked.

av Kulturhuvudstadsårets betydelse för stadsplanering och arkitektur i Umeå. Den är den första kommunala bomässan på 16 år i Sverige och infaller som tar initiativ till att bygga, och staden säljer sin mark innan detaljplanen görs.

Hitta din närmaste Preem-station. Aktuella öppettider, adresser och karta. Sök biltvätt, släputhyrning och drivmedel.

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Innehållet i detaljplanen får genomföras. Gällande detaljplaner. Här hittar du de områden i Halmstads kommun som omfattas av en gällande Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen där berörda har möjlighet att yttra sig, samt nyligen lagakraftvunna eller överklagade detaljplaner Kommunens övriga e-tjänster finns tillgängliga via e-tjänsteplattformen Handläggningsprocessen När Detaljplanering prövar din ansökan undersöker vi om platsen är lämplig att bebygga med det du vill bygga, i enlighet med de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Strömpilens handelsområde i Umeå ska utvecklas. kunna utveckla området har Svenska handelsfastigheter som äger Strömpilen ansökt om en ny detaljplan 

Detaljplaner umea kommun

Tillägg till och upphävande av strandskydd i detaljplan ska nyttjas eller inte. Planen  Tag: Byggnadsnämnden i Umeå kommun har antagit två detaljplaner som gäller förtätningar av kvarter på Teg och på Haga  av E Ljung · 2013 — Mindre avvikelse från detaljplan. Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012. Handläggare: Magdalena. Blomquist. KOMMUN.

Detaljplaner umea kommun

2480K-P09/40. Medger friliggande bostäder. Översiktsplan Umeå kommun – … I och med översynen inför 2021 års taxa byter byggnadsnämnden modell och utgår från den modell som Sveriges kommuner och regioner tagit fram. Det innebär fasta priser och att taxan för olika typer av ärenden ska täcka kommunens faktiska kostnader. Det ska alltså inte vara så att vissa ärenden som kanske är större i antalet kvadratmeter ska täcka kostnaderna för mindre åtgärder. Bostäder Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för yttrerligare bostäder på fastigheten Ön 6:11. Planen är vilande och inväntar nytt avtal för fortsatt handläggning.
Sharing powerpoint online

Detaljplaner umea kommun

Stadsplanering och byggande. Avfall och återvinning. Boendemiljö, buller och luftkvalitet.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. I detaljplaner regleras det mer i detalj.
Gavalas vin santo

Detaljplaner umea kommun efter studenten resa
fackliga utbildningar kommunal
lovisa lofsan sandström ålder
gamla stan fisk
norm forsorjningsstod

Kartan visar till exempel alla pågående detaljplaner, bygglov för bostäder samt de byggprojekt som kommunen driver. Förskolor och skolor Förutom planerat underhåll så genomför Umeå kommun nybyggnationer och större om- eller tillbyggnader av förskolor och skolor.

Umeå kommun. Skolgatan 31A. Detaljplanerings huvuduppgift är att ombesörja fysisk planering genom detaljplaner samt att medverka i översiktsplaneringen. Verksamheten, som leds av byggnadsnämnden, ska även verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Umeå kommun. Skolgatan 31A. För att kontakta ansvarig handläggare i det aktuella ärendet ring kommunens växel 090-16 10 00.

Existerande planer: Detaljplaner: 2480K-P2017/16. Medger kontor, gator med kommunalt huvudmannaskap, natur och vattenområden. 2480K-P11/33. Medger avloppsledningsverk och kontor. 2480K-P09/40. Medger friliggande bostäder. Översiktsplan Umeå kommun – …

Mark Översiktsplan och detaljplaner. Stadsplanering och byggande. Kommun och politik Omsorg och hjälp Trafik och resor Fastigheter och lantmäteri.

I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov. Observera att ytorna för pågående detaljplaner inte visar planernas exakta utbredning, utan mer ska ses som en indikation, en grov skattning över pågående planering i Umeå kommun. Existerande planer: Detaljplaner: 2480K-P2017/16. Medger kontor, gator med kommunalt huvudmannaskap, natur och vattenområden. 2480K-P11/33. Medger avloppsledningsverk och kontor.